Tísňová péče

Tísňová péče je určena pro seniory, kteří žijí sami a existuje u nich obava z ohrožení zdraví nebo života.

Senior má buď přímo u sebe zařízení, které se po stisknutí tlačítka spojí s dispečinkem a umožní mu komunikaci s pracovníky anebo je v domácnosti nainstalované zařízení, které umí například vyhodnotit, že se v bytě delší dobu nikdo nepohyboval a automaticky se spojí s dispečinkem.

Pokud se senior ocitne v krizové situaci, jako je například pád, nevolnost, náhlé zhoršení zdravotního stavu apod., může se ihned spojit s nonstop dispečinkem, který je k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Pracovníci dispečinku okamžitě vyhodnotí situaci a zajistí potřebnou pomoc. Mohou kontaktovat rodinu, blízké osoby, obvodního lékaře, záchrannou službu, hasiče, policii apod.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »