Geriatrické ambulance

Geriatrické ambulance jsou specializované lékařské ambulance, které se starají o pacienty v seniorském věku, zpravidla nad 65 let.

Uceleně řeší zdravotní problémy, které v souvislosti s vyšším věkem vznikají, ať už jsou fyzického nebo duševního rázu.

Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že geriatrie je pro seniory něco jako pediatrie pro děti.

Zatím žádný poskytovatel.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »