Mediace

Služba mediace je určená pro ty, kdo řeší konflikty, ať už v rodině, nebo mimo ni. Můžete oslovit mediační centrum, nebo konkrétního mediátora.

Při mediaci se znesvářené strany sejdou na neutrální půdě a spolu s mediátorem (nestrannou osobou) se snaží najít kompromis. V rámci mediace můžete povědět druhým o svých potřebách tak, aby vás vyslyšeli a rozuměli vám. Ujasníte si, o co vám v konfliktu jde, co je pro vás důležité a pochopíte, jak to vidí druhá strana.

Mediátor vám pomůže, abyste všichni postihli podstatu problému a nalezli společné a oboustranně přijatelné řešení. Cena za službu by měla být vždy domluvena předem. Doba setkání je individuální, ale zpravidla se udává okolo tří hodin. Mediátor je vázán mlčenlivostí, takže se o vašem problému nikdo jiný nic nedozví. Více informací na: http://www.amcr.cz/sekce-amcr.php