Pomoc pro děti, mladistvé a rodiče

Potřebujete radu například při výchově? Obraťte se na organizace, poskytující poradenství při výchovných problémech a najděte pomoc i východisko z obtížné situace. 

Máte pocit, že se vaše dítě trápí, anebo zažívá šikanu třeba ve škole? Nebojte se to řešit s odborníky, kteří pomáhají jak dětem, tak rodičům.

Potýká se vaše dítě s poruchou příjmu potravy? Ať už se jedná o mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) anebo záchvatovité přejídání. Vyhledejte odbornou pomoc.

Každý se může setkat se složitou situací, ve které se nevyzná, je pro něj těžko uchopitelná a neví, jak ji zvládnout. Pamatujte, že nevědět si rady není známka selhání a požádat o pomoc je v pořádku.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »