Psychoterapeutická linka

Terapeutická linka Sluchátko je cesta k psychoterapii a ke spokojenějšímu životu. Nabízí bezplatnou anonymní telefonickou podporu a psychoterapeutické služby dostupné napříč ČR.

Přináší výhody:

  • Anonymita – evidováno je telefonní číslo jen z důvodu evidence počtu hovorů
  • Snadná dostupnost –  volání bezplatné v pohodlí, bezpečí a v pravou chvíli
  • Nabídka široké škály terapií  – definice co, jak a s kým sdílet
  • Kontinuální péče – plánování setkání podle služeb psychoterapeuta

Jsou profesionální službou i lidským dotekem na lince!

Těší se na Vás

  • 7 členů projektového týmu 
  • 20 terapeutů na lince
  • 6 supervizorů odborníků
  • 60 dalších terapeutů a dobrovolníků

S nimi nikdy nejste sami…

Říci si o pomoc, je znakem síly. 

Zvedněte Sluchátko!

Volejte kdykoliv na  212 812 540. 

Provozní doba www.linkasluchatko.cz