Terénní odlehčovací služby

Jedná se o službu pro seniory, o které primárně pečuje jiná osoba. Nabízí pomoc seniorovi v jeho domácnosti v čase, který si sám určí (může i několikrát za den). Cílem služby je odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči.

Rozsah a typ pomoci je na individuální dohodě, senior si může vybrat z obdobných činností jako u pečovatelské služby – hygiena; dovoz jídla nebo pomoc při jeho přípravě; pomoc s běžnými pracemi k udržování domácnosti – obstarávaní nákupů, praní prádla; zajišťování podání léků; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc s vyřizováním záležitostí, psaní dopisů apod.) a provádění dohledu.

Na rozdíl od terénní pečovatelské služby je předpoklad, že pracovník odlehčovací služby tráví více času při poskytování péče jednomu klientovi (ne však v tak vysokém rozsahu jako u osobní asistence), navíc může působit i v aktivizaci seniorů a trávit s ním čas i venku.

Cena se pohybuje kolem 100–130 Kč za hodinu.
Lze ji hradit z příspěvku na péči.