FN Bohunice – Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika
Krizové centrum (nepřetržitý provoz)

Jihlavská 20, Brno

Pavilon G, 4. patro

532 232 078

Linka pro krizovou intervenci
(nepřetržitý provoz)

532 232 078

Jedná se o formu intervence, která má volajícím pomoci redukovat psychické napětí a zabránit případné zkratkovité reakci, jíž může být v krajním případě i sebevražedné jednání.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »