FN Bohunice – Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika
Krizové centrum (nepřetržitý provoz)

Jihlavská 20, Brno

Pavilon G, 4. patro

532 232 078

Linka pro krizovou intervenci
(nepřetržitý provoz)

532 232 078

Jedná se o formu intervence, která má volajícím pomoci redukovat psychické napětí a zabránit případné zkratkovité reakci, jíž může být v krajním případě i sebevražedné jednání.