Projekt Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Projekt Centra pro rodinu a sociální péči si klade za cíl podpořit ekonomicky aktivní dospělé středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti i o své rodiče, patří do tzv. sendvičové generace.

Projekt a jeho cíle

Hlavním cílem projektu bylo za pomoci dotazníkového šetření zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace žijící v Brně potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní. Dále bylo cílem vytvořit elektronický adresář organizací a institucí, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu.

Současně chceme problematiku sendvičové generace zviditelňovat a medializovat. Vytváříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Výsledky projektu chceme diskutovat u kulatého stolu, kde se potkají zástupci města Brna a prorodinných organizací. Spolupracujeme s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu.

Výsledky projektu

Online prezentace

V pátek 4. 12. 2020 proběhla online prezentace, která účastníky seznamovala s projektem a jeho výsledky. Budeme rádi, když si prezentaci prohlídnete i vy. Dozvíte se, co se v projektu dělo, co jsme zjistili v dotazníkovém šetření, s jakými problémy se sendvičová generace potýká a co by pomohlo situaci zlepšit.

Původně jsme plánovali setkat se v rámci kulatého stolu, ale bohužel situace spojená s covidem, nám to neumožnila. Věříme, že se nám podaří uspořádat kulatý stůl v příštím roce.

Sendvičová generace: v této životní fázi je všeho moc

7. 12. 2021 jsme pořádali online kulatý stůl, na kterém jsme prezentovali výsledky a výstupy projektů zaměřených na sendvičovou generaci. Nastínili jsme také, co nás čeká do budoucna.

Prezentace sendvičové generace

Prezentace v rámci Závěrečného semináře Krajské rodinné politiky v Jihomoravském kraji

Komu je projekt určen

Cílovou skupinou projektu jsou ekonomicky aktivní jedinci středního věku žijící v Brně, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a staré rodiče. A dále to jsou dosud ekonomicky aktivní prarodiče, kteří se současně starají o své stárnoucí rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Tato cílová skupina je vystavena dvěma odlišným typům nároků na péči, kterou často ještě musí skloubit se zaměstnáním a partnerem. V České republice se v tzv. „sendviči“ nachází přibližně každý 7. člověk ve středním věku.

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty města Brna, tj. „Plánem zdraví města Brna 2018 – 2030“, konkrétně Opatřením B1.3.4.: „Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace“.

Dospěli jsme k poznání, že je obtížné vyhledat a oslovit cílovou skupinu. Už proto, že tito lidé, jak i z dat vyplývá, jsou zaneprázdnění, nemají čas na sebe ani na své zájmy. Současně zde hraje svou roli i to, že se zástupci sendvičové generace nikde spolu nestýkají, nesdružují se, nevytvářejí skupiny, které by šlo spíše oslovit. Vnímáme proto jako důležité, věnovat se i do budoucna otázce, jak oslovit zástupce sendvičové generace a informovat je o možnostech podpory.

Kampaň

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna šíříme povědomí o sendvičové generaci. V rámci kampaně je ve městě Brně rozmístěno deset city light vitrín s odkazem na webové stránky a také na podcast o sendvičové generaci.

Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji

Sendvičovou generaci podporuje také Jihomoravský kraj, v rámci projektu Centra pro rodinu a sociální péči  „Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji.“ Cílem tohoto projektu je zviditelnit problémy a potřeby sendvičové generace mezi odbornou i širší veřejností v rámci Jihomoravského kraje a zajistit dostupnost potřebných informací a pomoci v rámci problematiky sendvičové generace, kterou poptávají a potřebují zástupci sendvičové generace Jihomoravského kraje.

 

O sendvičové generaci na Fóru rodinné politiky ve Zlíně

23. 6. 2022 jsme se aktivně účastnili Fóra rodinné politiky ve Zlíně, kterou pořádalo MPSV ČR.