Sendvičová generace

Návrhy na zlepšení situace

Nemůžeme chtít, aby to rodina zvládla sama.

Potřebujeme budovat a zlepšovat mezigenerační solidaritu, propojovat generace, vytvářet kvalitní rodinné vztahy a zapojovat vnoučata.

Informace o tom, jak pečovat a kde hledat pomoc nejen pro opečovávaného, ale také pro sebe, by měly být všem dostupné. 

Problémem je také nepropojenost jednotlivých segmentů. Každý ze sociálních aktérů vidí jen kousek problematiky, má dílčí informace a dílčí kompetence („já vyřizuji jen toto“). Proto je důležité mít povědomí o síti pomoci, odkazovat na další možnosti a spolupracovat.

Je důležité nabídnout fungující síť pomoci

 • Zvyšování kapacity, dostupnosti a kvality sociálních služeb
  • Rozvoj terénních služeb
  • Rozvoj denních stacionářů a center denních služeb
  • Zlepšování pobytových služeb
 • Městské části jako zdroj informací
  • posílení pozice sociálních pracovníků na MÚ – základní informace a rozcestník
  • despitáž pečujících
   • existuje spousta důvodů, proč se pečující na úřady dostávají, stačí je zachytit (dávky, opatrovnictví, parkovací průkazy, úpravy bytu, pobytová služba, euroklíč, omylem přijdou žádat o příspěvek na péči (,má být na ÚP), přijdou se na něco zeptat
  • prevence krizových případů
   • Často je vážnost situace odvozována od situace příjemce péče – když mu nic nechybí, není třeba zasahovat (což je problém), tendenci přehlížet, že pečující strádají
  • přehledné webové stránky věnující se péči
  • letáky, brožury
 • Spolupráce s lékaři
 • Přehledné a srozumitelné informace na jednom místě
 • Dostupné psychologické poradenství 
 • Chybí pozice koordinátorů péče, individuální přístup k situaci v rodině, provázení péčí

Je potřeba zaměřit se také na kvalitu života sendvičové generace potom, co přestane pečovat

Problematika sendvičové generace by se měla stát tématem pro:

 • Pro státní správu a samosprávu
 • Úřady
 • Zaměstnavatele
 • Zdravotnická zařízení
 • Sociální služby
 • Školy 
 • Média a širokou veřejnost

„Nehasme pouze požár, ale snažme se mu předcházet.“

Sendvičovou generací byl, bude anebo je téměř každý z nás.