Sendvičová generace

Cíle platformy

Co je cílem platformy?

 • Propojovat aktéry, kteří považují problematiku sendvičové generace za relevantní téma v dnešní společnosti.
 • Vytvářet prostor pro setkávání odborníků z různých odvětví (sociální práce, zdravotnictví, psychologie, akademická sféry, neziskového sektoru, samosprávy, úřadů, zaměstnavatelů, …). Sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe a čerpat od sebe navzájem inspiraci.
 • Identifikovat potřeby sendvičové generace a seznamovat s nimi širší veřejnost.
 • Medializovat a zviditelňovat problematiku.
 • Navrhovat opatření vedoucí ke zpřístupnění a zlepšení podpory určené pro sendvičovou generaci.

Proč považujeme platformu za důležitou?

Problematika sendvičové generace se dotýká rozmanitých oblastí života a to napříč celou společností. 

 • Rodina 
 • Mezilidské vztahy
 • Mezigenerační soužití
 • Duševní zdraví
 • Zaměstnání a zaměstnavatelé
 • Sociální služby
 • Zdravotnictví
 • Úřady
 • Vzdělávání, školství

Na základě zkušeností z projektů Centra pro rodinu a sociální péči o sendvičové generaci, vidíme, že je potřeba uchopit téma také prostřednictvím multioborové spolupráce a propojování zainteresovaných aktérů.

Problematika sendvičové generace by se měla stát tématem pro:

 • Pro státní správu a samosprávu
 • Úřady
 • Zaměstnavatele
 • Zdravotnická zařízení
 • Sociální služby
 • Školy
 • Média a širokou veřejnost

Platforma sendvičové generace mohla vzniknout díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a projektu „Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji.“

jmk-logo