Sendvičová generace

Odborná platforma

Starat se o druhé je náročné a není to jen něco, co se děje bezděčně. Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory. Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život.

Nenechme sendvičovou generaci v péči o sebe i o druhé samotnou.

Na základě zkušeností z projektů Centra pro rodinu a sociální péči, které se věnují problematice sendvičové generace, považujeme za potřebné uchopit toto téma také prostřednictvím multioborové spolupráce a propojování zainteresovaných aktérů.

odborna-platforma

Čemu se platforma sendvičové generace věnuje

sitovani

Propojujeme aktéry, kteří považují problematiku sendvičové generace za relevantní téma v sociální oblasti. Vytváříme prostor pro setkávání odborníků z různých oborů (sociální práce, zdravotnictví, psychologie, akademická sféra, neziskový sektor, samospráva, úřady, zaměstnavatelé…), které spojuje zájem o téma sendvičové generace.

sdileni-dobre-praxe

Sdílíme příklady dobré praxe, inspirace a možností práce se zástupci sendvičové generace.

potreby-sg

Identifikujeme a popisujeme potřeby sendvičové generace, které vycházející z praxe. Seznamujeme s nimi odbornou i širší veřejnost.

navrh-opatreni

Navrhujeme opatření, která by vedla ke zpřístupnění a zlepšení podpory určené pro sendvičovou generaci.

medializace

Medializujeme a zviditelňujeme problematiku sendvičové generace ve společnosti.

Problematika sendvičové generace by se měla stát tématem pro:

  • Pro státní správu a samosprávu
  • Úřady
  • Zaměstnavatele
  • Zdravotnická zařízení
  • Sociální služby
  • Školy
  • Média a širokou veřejnost

Motto Centra pro rodinu a sociální péči pro sendvičovou generaci zní: 

„V této životní fázi je všeho moc. Nevědět si rady není známka selhání. Požádat o pomoc je v pořádku.“

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice sendvičové generace věnuje od roku 2021 a vnímá ji jako jednu ze zásadních společenských otázek dnešní doby.