Potřeby sendvičové generace

Starat se o druhé je náročné a není to jen něco, co se děje bezděčně. Péče s sebou nese omezení a nároky nejen na pečujícího, ale na celou rodinu. Jaké jsou tedy potřeby sendvičové generace?

Co sendvičovou generaci trápí?

 • únava a vyčerpanost
 • nedostatek času
 • stres
 • pocity viny
 • riziko vyhoření
 • strach, že sami onemocní
 • zahlcenost péčí a ztráta vlastního života
 • obavy z budoucnosti
 • jak skloubit péči o děti a o seniory
 • málo času věnovaného dětem
 • jak sladit péči o blízkého a zaměstnání
 • obava ze ztráty zaměstnání
 • nedostatek financí
 • v okolí nejsou žádné adekvátní sociální služby
 • nedostatek kompetencí a informací
 • zhoršující se zdravotní stav seniora
 • narůstající potřeba péče o zvyšující se náročnost
 • nedostatek pomoci ze strany rodiny 
 • výčitky ze strany nejbližších
 • zhoršené vztahy se stárnoucími rodiči
 • nemožnost ubytovat seniora u nich doma
 • neschopnost nastavit hranice a umět říkat „ne“

Co sendvičová generace potřebuje?

 • čas na odpočinek, čas pro sebe a čas na svůj vlastní život
 • prostor a sílu na vytváření a udržování kvalitních vztahů s partnerem a dětmi
 • zastoupení a odlehčení v péči
 • informace, kam se obrátit o pomoc
 • dostupnost kvalitních sociálních služeb – především terénních sociálních služeb
 • pochopení blízkého okolí
 • vstřícnost zaměstnavatelů a flexibilita práce