Projekty o sendvičové generaci

Problematice sendvičové generace se v Centru pro rodinu a sociální péči můžeme věnovat díky těmto probíhajícím projektům:

Magistrát města Brna, odbor zdraví

Cíle projektu:

Poskytnut podporu sendvičové generaci a seniorům v jejich přirozeném prostředí, realizovat workshopy, poskytovat poradenství, průběžně aktualizovat webové stránky www.sendvicovagenerace.cz a elektronický adresář, zviditelňovat a medializovat problematiku.

Brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
Jihomoravský kraj

Cíle projektu:

Zviditelnit problémy a potřeby sendvičové generace mezi odbornou i širší veřejností v rámci Jihomoravského kraje a zajistit dostupnost potřebných informací a pomoci v rámci problematiky sendvičové generace, kterou poptávají a potřebují samotní zástupci sendvičové generace Jihomoravského kraje.

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Vážíme si této podpory, díky které můžeme uchopit problematiku v její komplexnosti.

Považujeme za zásadní, aby se o problematice sendvičové generace mluvilo a aby se její zástupci stali viditelnou a etablovanou skupinou. Je potřeba znát překážky a výzvy, které překonávají, a nabídnout jim pomoc a podporu. Jedná se o fenomén, jehož význam i problémy budou narůstat, a tudíž by měl být artikulovaný nejen v odborných kruzích, samosprávě, ale také mezi laickou veřejností.  Situace sendvičové generace není pouze odborný teoretický koncept, se kterým přišli sociologové, ale je a bude prožívanou realitou mnoha z nás.

Projekty - výstupy

Sendvičová generace: v této životní fázi je všeho moc

7. 12. 2021 jsme pořádali online kulatý stůl, na kterém jsme prezentovali výsledky a výstupy projektů zaměřených na sendvičovou generaci. Nastínili jsme také, co nás čeká do budoucna.

Online prezentace

V pátek 4. 12. 2020 proběhla online prezentace, která účastníky seznamovala s projektem a jeho výsledky. Budeme rádi, když si prezentaci prohlídnete i vy. Dozvíte se, co se v projektu dělo, co jsme zjistili v dotazníkovém šetření, s jakými problémy se sendvičová generace potýká a co by pomohlo situaci zlepšit.

Původně jsme plánovali setkat se v rámci kulatého stolu, ale bohužel situace spojená s covidem, nám to neumožnila. Věříme, že se nám podaří uspořádat kulatý stůl v příštím roce.

Prezentace sendvičové generace

Prezentace v rámci Závěrečného semináře Krajské rodinné politiky v Jihomoravském kraji

Komu jsou projekty určeny

Cílovou skupinou projektu jsou ekonomicky aktivní jedinci středního věku žijící v Brně, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a staré rodiče. A dále to jsou dosud ekonomicky aktivní prarodiče, kteří se současně starají o své stárnoucí rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Tato cílová skupina je vystavena dvěma odlišným typům nároků na péči, kterou často ještě musí skloubit se zaměstnáním a partnerem. V České republice se v tzv. „sendviči“ nachází přibližně každý 7. člověk ve středním věku.

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty města Brna, tj. „Plánem zdraví města Brna 2018 – 2030“, konkrétně Opatřením B1.3.4.: „Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace“.

Dospěli jsme k poznání, že je obtížné vyhledat a oslovit cílovou skupinu. Už proto, že tito lidé, jak i z dat vyplývá, jsou zaneprázdnění, nemají čas na sebe ani na své zájmy. Současně zde hraje svou roli i to, že se zástupci sendvičové generace nikde spolu nestýkají, nesdružují se, nevytvářejí skupiny, které by šlo spíše oslovit. Vnímáme proto jako důležité, věnovat se i do budoucna otázce, jak oslovit zástupce sendvičové generace a informovat je o možnostech podpory.

Kampaň

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna šíříme povědomí o sendvičové generaci. V rámci kampaně bylo ve městě Brně rozmístěno deset city light vitrín s odkazem na webové stránky a také na podcast o sendvičové generaci.