Adresář služeb

Zdravotnické služby

Geriatrické ambulance, domácí zdravotní péče, paliativní péče, hospic, půjčování kompenzačních pomůcek...

Terénní sociální služby

Osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby, které probíhají v domácím prostředí, tísňová péče...

Ambulantní sociální služby

Pečovatelské a odlehčovací služby v zařízení poskytovatele, centra denních služeb (denní stacionáře), střediska osobní hygieny...

Pobytové sociální služby

Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy s pečovatelskou službou, pobytové odlehčovací služby...

Služby pro pečující

Služby organizací nabízející pomoc pečujícím. Především se jedná o poradenství, nabídku kurzů anebo doprovázení při péči o umírajícího.

Poradny

Psychologické poradenství, občansko/sociálně/právní poradny, linky (nejen) pro seniory, specializované poradenství.

Vyřizování – úřady

Kde vyřídit příspěvek na péči, na mobilitu, na zvláštní pomůcku, důchody, průkaz OZP anebo dlouhodobé ošetřovné.

Aktivity pro seniory

Volnočasové aktivity pro seniory, kluby seniorů, mezigenerační setkávání, celoživotní vzdělávání.

Doprava seniorů

Senior bus, senior taxi a další možnosti dopravy seniorů, ať už k lékaři, na nákup, do města, za kulturou nebo kamkoli jinam.

Aplikace, které pomáhají

Přehled aplikací, které mohou pomoci v různých životních či akutních situacích.

Pro rodiny s dětmi

Organizace, které nabízejí volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »