Webináře

Zajímá vás problematika sendvičové generace? Chcete zjistit, jak zvládnout péči o stárnoucí rodiče a kde hledat pomoc a podporu? Chtěli byste přinést nové a důležité informace (nejen) vašim zaměstnancům anebo klientům?

Ozvěte se nám. Připravíme pro vás webinář, kde se dozvíte vše potřebné.

+420 604 320 476

S čím vám webináře mohou pomoci

Představíme vám fenomén

 • kdo patří do sendvičové generace
 • jak se staneme sendvičovou generací

Dozvíte se rady a tipy jak

 • pečovat o sebe
 • nastavit si hranice
 • předcházet syndromu vyhoření
 • delegovat úkoly na další členy rodiny
 • nebát se i negativních emocí
 • umět si říct o pomoc

Ukážeme kde hledat pomoc 

 • úřad práce, odbory MČ
 • odborné sociální poradenství
 • praktický lékař, lékař specialista
 • sociální služby
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
 • domácí zdravotní péče
 • seniorská obálka
 • krizové linky pro seniory
 • poradenství pro pečující