Webináře

Zajímá vás problematika sendvičové generace? Chcete zjistit, jak zvládnout péči o stárnoucí rodiče a kde hledat pomoc a podporu? Chtěli byste přinést nové a důležité informace (nejen) vašim zaměstnancům anebo klientům?

Ozvěte se nám. Připravíme pro vás webinář, kde se dozvíte vše potřebné.

+420 604 320 476

S čím vám webináře mohou pomoci

Představíme vám fenomén

 • kdo patří do sendvičové generace
 • jak se staneme sendvičovou generací

Čemu se budeme věnovat

 • překážky znesnadňující péči
 • pod tíhou mnoha povinností
 • právo na svůj vlastní život
 • naučit se říkat ne
 • nastavit si hranice
 • emoce jsou normální a prožívat je není sobecké
 • syndrom vyhoření
 • nikdo není dokonalý
 • mít se o koho opřít
 • zavedená pravidla fungují

Ukážeme kde hledat pomoc 

 • úřad práce, odbory MČ
 • odborné sociální poradenství
 • praktický lékař, lékař specialista
 • sociální služby
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
 • domácí zdravotní péče
 • seniorská obálka
 • krizové linky pro seniory
 • poradenství pro pečující