Alzheimerova choroba/poruchy paměti

Demence, jejíž nejčastější formou je Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. V průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost.

Když máte podezření, že senior trpí Alzheimerovou chorobou, je vhodné navštívit praktického lékaře, který udělá základní testy. Podle jejich výsledků rozhodne o doporučení návštěvy specialisty – neurologa nebo návštěvu geriatrické ambulance, kde provedou komplexní diagnostiku a terapii osob s kognitivními poruchami, včetně Alzheimerovy demence.

Poslechněte si náš podcast: 7. Jak pečovat o seniora trpícího Alzheimerovou chorobou

Nebo si přečtěne rozhovory na našem blogu:

Česká alzheimerovská společnost

Roska Brno město