Ztráta sluchu

Když staří lidé nerozumí mladším, nemusí to vždy být zapříčiněno pouze generačními rozdíly, na vině může být také stařecká nedoslýchavost. Jak průběžně naše tělo stárne, tak i náš sluch ztrácí na kvalitě. Důsledkem stařecké nedoslýchavosti je ztráta vnímání vysokých tónů, ať už se jedná o vysoké ženské hlasy, zpěv ptáků nebo třeba pískající konvice na sporáku či domovní zvonek.

Problémy se sluchem má v ČR asi 500 000 lidí. Toto číslo zahrnuje osoby neslyšící od narození, osoby, které ohluchly v průběhu života nebo nedoslýchavé v důsledku stáří či vystavování sluchu nadměrnému hluku.

Základem při vzájemné komunikaci s nedoslýchavým jsou trpělivost, ochota, empatie, udržování očního kontaktu, výběr vhodného tichého místa a osvětlení ke komunikaci, jednoduché vyjadřování bez složitých větných konstrukcí, a to jak v mluveném, tak psaném projevu.

Podrobnější zásady komunikace s neslyšícími jsou k nalezení na stránkách Tichého světa.

Pokud víte, že senior má problémy se sluchem, obraťte se na odborníka, v tomto případě foniatra, který sluch vyšetří a doporučí vhodná sluchadla. 

Existují také organizace, které nabízejí sociální služby a podporu lidem se sluchovým postižením.

Tichý svět

Nabízené služby:

https://www.tichysvet.cz/ticha-podpora

https://www.tichysvet.cz/tiche-poradenstvi

https://www.tichysvet.cz/ticha-linka

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob

Česká unie neslyšících

Nabízené služby:

https://www.cun.cz/cs/socialni-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby/

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)

Nabízené služby:

https://www.asnep.cz/tlumoceni/

https://www.asnep.cz/sluzby-pro-hluchoslepe-klienty/

Unie neslyšících Brno

Nabízené služby:

https://www.unb.cz/osp-informace/

https://www.unb.cz/ts-informace/