Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory.
Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

Aktivizace seniorů v jejich přirozeném prostředí

V rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči také aktivitu aktivizace seniorů v jejich domácím prostředí.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, kdy osobní kontakt není možný, chceme seniorům nabídnout možnost popovídání po telefonu nebo e-mailového dopisování s naší pracovnicí Ivanou Fraňkovou.

Mgr. Ivana Fraňková

735 747 813

Úterý až pátek 8.00–13.00 hod.

Jakmile to situace dovolí, vrátíme se opět k osobnímu setkávání – procházkám, návštěvám s trénováním paměti apod.

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů. 

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti (příp. vnoučata), tak o své staré rodiče (anebo rodiče svého partnera či partnerky), a přitom sami ještě pracují.

Informace a zajímavosti užitečné pro sendvičovou generaci

Podcasty o sendvičové generaci

Podcasty o sendvičové generaci

Snažíme se lidem co nejvíce přiblížit problematiku sendvičových seniorů a ...
Téma sendvičové generace v brněnském Metropolitanu

Téma sendvičové generace v brněnském Metropolitanu

V dubnovém čísle Metropolitanu se dočtete o sendvičové generaci Jsme ...
Linka bezpečí vysílá podcasty „Na tenké lince“: otevřeně o problémech dětí a dospívajících

Linka bezpečí vysílá podcasty „Na tenké lince“: otevřeně o problémech dětí a dospívajících

Linka bezpečí a Rodičovská linka jsou známé především prostřednictvím volání. ...

Život jako na houpačce?
Pojďme najít stabilitu

Zveme Vás k druhému workshopu Centra pro rodinu a sociální péči zabývající se rovnováhou v životě.

10. 5. 2021

17.00 hod.

Budeme se dál bavit o stabilitě, o tom, jak si udělat pořádek v našich rolích, jak vybalancovat čtyři základní oblasti života, a jak nevyhořet. Video bude navazovat na první workshop s názvem „Život jako na houpačce? Lepší je být v rovnováze“.

Těšíme se na vás.