Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory.
Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

Aktivizace seniorů v jejich přirozeném prostředí

V rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči také aktivitu aktivizace seniorů v jejich domácím prostředí.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, kdy osobní kontakt není možný, chceme seniorům nabídnout možnost popovídání po telefonu nebo e-mailového dopisování s naší pracovnicí Ivanou Fraňkovou.

Mgr. Ivana Fraňková

735 747 813

Úterý až pátek 8.00–13.00 hod.

Jakmile to situace dovolí, vrátíme se opět k osobnímu setkávání – procházkám, návštěvám s trénováním paměti apod.

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů. 

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti (příp. vnoučata), tak o své staré rodiče (anebo rodiče svého partnera či partnerky), a přitom sami ještě pracují.

Informace a zajímavosti užitečné pro sendvičovou generaci

Podcasty o sendvičové generaci

Podcasty o sendvičové generaci

Linka bezpečí a Rodičovská linka jsou známé především prostřednictvím volání. ...
Téma sendvičové generace v brněnském Metropolitanu

Téma sendvičové generace v brněnském Metropolitanu

Linka bezpečí a Rodičovská linka jsou známé především prostřednictvím volání. ...
Linka bezpečí vysílá podcasty „Na tenké lince“: otevřeně o problémech dětí a dospívajících

Linka bezpečí vysílá podcasty „Na tenké lince“: otevřeně o problémech dětí a dospívajících

Linka bezpečí a Rodičovská linka jsou známé především prostřednictvím volání. ...