Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory.
Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

Zjistěte, co to vlastně znamená sendvičová generace… Staráte o rodinu a současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky? Víme, že v této životní fázi je všeho moc.

Přehledný elektronický adresář služeb a organizací na území města Brna, které vám mohou usnadnit vaši nelehkou situaci. Adresář je komplexní a pravidelně aktualizovaný.

Občas se můžete ocitnout v situaci, kdy nevidíte východisko ven. Potřeby sendvičové generace pravidelně monitorujeme a pomáháme nabídnout řešení, jak na různé situace reagovat.

Snažíme se lidem co nejvíce přiblížit problematiku sendvičové generace a také sendvičových seniorů. Proto vznikl také podcast o sendvičové generaci se spoustou zajímavých informací.

Co je sendvičová generace a kde hledat pomoc?

Za finanční podpory JMK

Videospot vznikl v rámci projektu „Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji".

Aktivizace seniorů v jejich domácím prostředí

V rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči také aktivitu individuální aktivizace seniorů v jejich domácím prostředí.

Je určená lidem starším 65 let, žijícím v Brně, kteří jsou orientovaní v čase a prostoru, schopni komunikace a stará se o ně blízká osoba, která je příslušníkem sendvičové generace.

Náplní aktivity je trénink paměti, reminiscence (rozvzpomínání), spontánní rozhovor, vycházka, pohybové aktivity vsedě apod. 

Nabízíme setkání se seniorem 1x za 14 dnů v délce 60 minut.

Pokud máte zájem, obraťte se na kontaktní pracovnici:

Mgr. Ivana Fraňková

735 747 813

Úterý až pátek 8.00–13.00 hod.

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů. 

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti (příp. vnoučata), tak o své staré rodiče (anebo rodiče svého partnera či partnerky), a přitom sami ještě pracují.

Informace a zajímavosti užitečné pro sendvičovou generaci

Sendvičová generace o sendvicovagenerace.cz

Znám stránky sendvicovagenerace.cz. Uklidňuje mě, že vím, kde najdu kompletní informace.

Adresář služeb na webu sendvicovagenerace.cz je super!

Mockrát děkujeme za rady.

Děkujeme za vaši záslužnou činnost.

Web je moc pěkně udělaný.

Jsem ráda, že se ke mně dostala informace o této problematice a že někdo udělal přehled kontaktů.

o-sendvicove-generaci-titul

E-book O sendvičové generaci

Připravili jsme pro vás elektronickou knihu O sendvičové generaci, ve které se dozvíte, co to vůbec znamená být příslušníkem sendvičové generace, s jakými problémy se musí potýkat, jak je řešit a třeba také tipy, jak pečovat o sebe sama.