Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory.
Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

o-nas

O nás

Co znamená pojem sendvičová generace, jaké mají pečující o děti a seniory potřeby. O projektu. Kontakty.

adresar

Adresář služeb JMK

Přehledný elektronický adresář služeb a organizací na území Jihomoravského kraje.

pro-pecujici

Pro pečující v ČR

Rubrika Co dělat když, poradny pro pečující, slovníček pojmů, užitečné odkazy.

podcast

Podcast

Rozhovory s odborníky na různá témata, která jsou sendvičové generaci blízká.

blog

Blog

Články, rozhovory, rady a tipy nejen pro sendvičovou generaci

Pro vás

Materiály ke stažení, e-book, webináře, konference.

Co je sendvičová generace a kde hledat pomoc?

O sendvičové generaci

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů. 

Jsou to lidé, kteří se kromě vlastní rodiny s dětmi starají také o své staré rodiče nebo rodiče partnera či partnerky. Přitom chodí do zaměstnání a mají řadů dalších povinností. 

Projekty Centra pro rodinu a sociální péči  upozornily na to, že lidé v sendvičové generaci jsou dlouhodobě vyčerpaní, unavení, ve stresu a nemají čas pro sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Jenže jak se dále ukázalo, je to právě čas pro sebe, který jim pomáhá snižovat stres, dobíjet energii a cítit se zkrátka lépe. Pečující se mohou také sami potýkat se zdravotními problémy, které pramení z péče o seniory. Mohou trpět psychickými potížemi, zapříčiněnými stresem a vypětím. Hrozí zde riziko vyhoření. 

Motto Centra pro rodinu a sociální péči zní: „Nevědět si rady není známka selhání. Požádat o pomoc je v pořádku.“ Pokud patříte do sendvičové generace, tak vždy zvažte své vlastní síly, protože péče o druhé je náročná a klade nároky na celou rodinu.

 

Pokud to jde, kontaktujte další příbuzné a pokuste se péči o seniora rozdělit. Vyžaduje-li to situace, nebojte se také vyhledat odbornou pomoc – poraden, sociálních služeb a jiných organizací. Je důležité si uvědomit, že se pečující nezříká své role, i když využije pomoci sociálních služeb. Potom je důležité myslet také na sebe, dopřát si čas pro sebe, své koníčky, odpočinek, nabrat energii a sílu. Pečovat o sebe totiž není sobecké. Rovněž nezapomínejte na svůj partnerský vztah. Doporučujeme také nerezignovat na svůj profesní život. 

Sendvičový senior

Příslušníky sendvičové generace nemusí být vždy lidé v tzv. produktivním věku. Velmi často se jedná o seniory starší 60 let, kteří se starají o svého nemocného partnera či partnerku, sourozence nebo jiného blízkého člena rodiny a k tomu se snaží pomáhat rodinám svých dětí. Hlídají vnoučata, pomáhají s domácností apod. Také pro ně je tato situace extrémně náročná po fyzické i psychické stránce, zejména s ohledem na zdravotní komplikace, které přináší stárnutí.

Informace a zajímavosti užitečné pro sendvičovou generaci

Sendvičová generace o sendvicovagenerace.cz

Znám stránky sendvicovagenerace.cz. Uklidňuje mě, že vím, kde najdu kompletní informace.

Mockrát děkujeme za rady.

Váš projekt o sendvičové generaci na mě moc zapůsobil, líbí se mi, jak jste to uchopili.

Adresář služeb na webu sendvicovagenerace.cz je super!

Děkujeme za vaši záslužnou činnost.

Jsem ráda, že se ke mně dostala informace o této problematice a že někdo udělal přehled kontaktů.