Jsme Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně – nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, stejně jako podporu v obtížných životních situacích. Místo důvěry a podpory, kde lze načerpat inspiraci pro spokojený život, vzdělávat se, efektivně trávit volný čas a prohlubovat vztahy v rodině.  Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské

Problematiku tzv. sendvičové generace vnímáme jako jednu ze zásadních společenských otázek dnešní doby. Jsou to lidé, kteří se kromě vlastní rodiny s dětmi mladšími 18 let starají také o své staré rodiče nebo rodiče partnera či partnerky. Přitom chodí do zaměstnání a mají řadů dalších povinností. Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů. Svou činností chceme těmto jevům předcházet, nabídnout příslušníkům sendvičové generace možnosti, jak komplikovanou rodinnou situaci řešit, na jaké instituce či organizace se obrátit o pomoc.

Informace a zajímavosti užitečné pro sendvičovou generaci

Covid portál: informace o covidu a každodenním životě

Covid portál: informace o covidu a každodenním životě

Nevyznáte se v současných opatření vlády týkající se covidu? Tápete, ...
Domácí zdravotní péče: když zdravotní sestry dochází za nemocným domů

Domácí zdravotní péče: když zdravotní sestry dochází za nemocným domů

Pečujete o seniora, který potřebuje zdravotní péči, ale současně byste ...
Aktivizace seniorů: trávení volného času a předcházení samotě

Aktivizace seniorů: trávení volného času a předcházení samotě

V průběhu života biologicky stárneme a dochází k mnoha změnám. ...
Mediace: pomoc při řešení sporů (nejen) v rodině

Mediace: pomoc při řešení sporů (nejen) v rodině

Na začátku i v průběhu péče o seniora a děti ...