Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory.
Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

Zjistěte, co to vlastně znamená sendvičová generace… Staráte o rodinu a současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky? Víme, že v této životní fázi je všeho moc.

Přehledný elektronický adresář služeb a organizací na území města Brna, které vám mohou usnadnit vaši nelehkou situaci. Adresář je komplexní a pravidelně aktualizovaný.

Občas se můžete ocitnout v situaci, kdy nevidíte východisko ven. Potřeby sendvičové generace pravidelně monitorujeme a pomáháme nabídnout řešení, jak na různé situace reagovat.

Snažíme se lidem co nejvíce přiblížit problematiku sendvičové generace a také sendvičových seniorů. Proto vznikl také podcast o sendvičové generaci se spoustou zajímavých informací.

Co je sendvičová generace a kde hledat pomoc?

Za finanční podpory JMK

Videospot vznikl v rámci projektu „Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji“.

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Aktivizace seniorů v jejich domácím prostředí

V rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči také aktivitu individuální aktivizace seniorů v jejich domácím prostředí.

Je určená lidem starším 65 let, žijícím v Brně, kteří jsou orientovaní v čase a prostoru, schopni komunikace a stará se o ně blízká osoba, která je příslušníkem sendvičové generace.

Náplní aktivity je trénink paměti, reminiscence (rozvzpomínání), spontánní rozhovor, vycházka, pohybové aktivity vsedě apod. 

Nabízíme setkání se seniorem 1x za 14 dnů v délce 60 minut.

Pokud máte zájem, obraťte se na kontaktní pracovnici:

Mgr. Ivana Fraňková

735 747 813

Úterý až pátek 8.00–13.00 hod.

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů. 

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti (příp. vnoučata), tak o své staré rodiče (anebo rodiče svého partnera či partnerky), a přitom sami ještě pracují.

Sendvičová generace o sendvicovagenerace.cz

Znám stránky sendvicovagenerace.cz. Uklidňuje mě, že vím, kde najdu kompletní informace.

Adresář služeb na webu sendvicovagenerace.cz je super!

Mockrát děkujeme za rady.

Děkujeme za vaši záslužnou činnost.

Váš projekt o sendvičové generaci na mě moc zapůsobil, líbí se mi, jak jste to uchopili.

Jsem ráda, že se ke mně dostala informace o této problematice a že někdo udělal přehled kontaktů.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »

e-book-o-sendvicove-generaci-titul

E-book O sendvičové generaci

Připravili jsme pro vás elektronickou knihu O sendvičové generaci, ve které se dozvíte, co to vůbec znamená být příslušníkem sendvičové generace, s jakými problémy se musí potýkat, jak je řešit a třeba také tipy, jak pečovat o sebe sama.