Krizové linky pro seniory a pečující

Jedná se o telefonickou bezplatnou anonymní odbornou službu, kterou poskytují proškolení pracovníci.

Pomáhá seniorům a jejich pečujícím překonat tíživé životní situace, mezi které patří: osamělost, ztráta smyslu života, potíže v mezilidských vztazích, krizové situace ohrožující život či zdraví, osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.), vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.

V rámci linky důvěry se taky poskytuje poradenství ohledně:

  • dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu nebo jiné možné příspěvky),
  • sociálně právních záležitostí (bytová problematika, dědictví, opatrovnictví a další)
  • domácího násilí nebo týrání (v rodině nebo kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení).

Kromě telefonní linky některé organizace nabízejí i možnost mailové komunikace, případně chat.