Kontakt

Pracovnice projektu Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby

Mgr. Lenka Špaková

Centrum pro rodinu a sociální péči

Recepce
tel.: +420 / 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Otevírací doba
pondělí–čtvrtek 8.30–12.30, 13.00–18.00 hod.
pátek 8.30–13.30 hod.

Adresa
Biskupská 280/7, 602 00 Brno

Více informací

Identifikační číslo organizace

IČO: 44991584  •  DIČ: CZ44991584

Právní forma

církevní právnická osoba, registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.: 8/1-07-707/1998, za kterou jedná paní Mgr. Tatiana Jopková, ředitelka

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465192 / 2700

číslo účtu (EUR): 2111943203 / 2700