O nás

o-nas

Zjistěte o nás více

Jsme Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně – nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, stejně jako podporu v obtížných životních situacích.

Chceme být místem důvěry a podpory, kde lze načerpat inspiraci pro spokojený život, vzdělávat se, efektivně trávit volný čas a prohlubovat vztahy v rodině.

Problematiku tzv. sendvičové generace vnímáme jako jednu ze zásadních společenských otázek dnešní doby

Jsou to lidé, kteří se kromě vlastní rodiny s dětmi starají také o své staré rodiče nebo rodiče partnera či partnerky. Přitom chodí do zaměstnání a mají řadů dalších povinností. Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů. Svou činností chceme těmto jevům předcházet, nabídnout příslušníkům sendvičové generace možnosti, jak komplikovanou rodinnou situaci řešit, na jaké instituce či organizace se obrátit o pomoc.

Příslušníci sendvičové generace, převážně ženy, se cítí dlouhodobě vyčerpané, unavené, ve stresu a téměř všechny se potýkají s nedostatkem času na sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Péče o seniora a dítě pro mnohé znamenala vzdát se času pro sebe. Jenže jak se dále ukázalo, je to právě čas pro sebe, který pečujícím pomáhá snižovat stres a cítit se lépe.

Pečující se ocitají v jednom kole povinností, jejich pozornost se dělí mezi děti, seniory, práci a už nezbývá pozornost upřená na sebe. Mnozí zažívají odtržení od svého vlastního života. Mají strach, že sami onemocní a nebudou schopní dále pečovat. Do budoucna pak také vzniká obava, aby vyčerpání a únava neohrozily jednak jejich péči o seniora, která bude s přibývajícím věkem náročnější, a jednak samotný vztah se seniorem.

Aby byli pečující schopni poskytovat kvalitní pomoc a podporu a současně neohrožovali své fyzické i psychické zdraví, je nutné, aby se mohli obrátit na někoho, kdo jim odlehčí, umožní jim najít čas pro sebe, odpočinek anebo pro vyřizování osobních záležitostí.

  • Potřebují být zastupitelní a mít větší mobilitu.
  • Potřebují mít prostor a sílu na vytváření a udržování kvalitních vztahů s partnerem a dětmi.
  • Potřebují vědět, kam se obrátit na pomoc.

Zástupci sendvičové generace rovněž potřebují, aby senioři trávili svůj volný čas smysluplně, docházelo k posilování jejich psychické pohody a snižování jejich osamělosti. Je pro ně důležité, aby senioři zůstali co nejdéle aktivní.

Podcasty o SENDVIČOVÉ GENERACI

Snažíme se lidem co nejvíce přiblížit problematiku sendvičových seniorů a sendvičové generace obecně. Proto vznikly také podcasty, kde se dozvíte spoustu zajímavých a možná nečekaných informací.

V jednotlivých dílech se postupně dozvíte, jaké problémy mají příslušníci sendvičové generace a v jakých mnohdy komplikovaných situacích se ocitají. Samozřejmě se dozvíte i možnosti, jak si s danou situací poradit či jak se s ní vyrovnat.

Podcast vznikl v rámci projektu Senioři jako sendvičová generace? Aktivity projektu „Senioři jako sendvičová generace“ jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

Vznik podcastu byl také podpořen v rámci projektu Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji  a Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby.

Jste příslušníkem sendvičové generace? Podělte se námi o Vaši zkušenost.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Lenka Špaková
tel.: 542 217 464, 604 320 476

e-mail: lenka.spakova@crsp.cz

Máte-li dotazy či nejasnosti, napište nám

Brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
jmk-logo