Fórum rodinné politiky 2022: Sendvičová generace

Fórum rodinné politiky 2022, které pořádalo MPSV ČR, se konalo 23. 6. ve Zlíně.  Centrum pro rodinu a sociální péči se aktivně účastnilo panelové diskuze o sendvičové generaci. Bavili jsme se o problémech sendvičové generace, co řeší a jaké výzvy překonává.

  • Mluvili jsme také o roli denních stacionářů v kontextu slaďování práce a péče o seniory.
  • Upozorňovali na nedostatečnou kapacitu odlehčovacích služeb.
  • Dotkli jsme se rovněž tématu detabuizace využití pobytových služeb a potřeby jejich kultivování.
  • Apelovali jsme na nutnost propojení sociálního a zdravotního systému a definování pečujícího jako cílovou skupinu sociálních služeb.
Přehrát video

Společnost, která ví o existenci sendvičové generace, rozumí jejím potřebám a má fungující nástroje, kterými jí dokáže pomoci. Zároveň si je vědoma toho, že podporou sendvičové generace velmi efektivně pomáhá celé rodině.

Motto Centra pro rodinu a sociální péči zní:

„V této životní fázi je všeho moc.
Nevědět si rady není známka selhání.
Požádat o pomoc je v pořádku.“