Sendvičová generace: průsečíky, sdílení, inspirace

V rámci projektu „Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji“ jsme dne 5.5. 2023 pořádali kulatý stůl „Sendvičová generace: průsečíky, sdílení, inspirace.“ Akce proběhla pod záštitou Bc. Jany Leitnerové, radní Jihomoravského kraje pro sociální a rodinnou politiku. Mezi účastníky byli zástupci sociálních služeb, JMK, akademické sféry a zdravotnictví. 

Program:

 • Sendvičová generace – téma pro odborníky i veřejnost (Mgr. Lenka Špaková, Centrum pro rodinu a sociální péči)
 • Přímá pomoc pro neformální pečující (Marie Čalkovská, Unie pečujících)
 • Paliativní péče v domovech pro seniory (MUDr. Pavla Navrátilová, Centrum paliativní péče Brno)
 • Slaďování práce a péče – nástroje a zkušenosti z univerzitního prostředí MU (Mgr. Blanka Plasová, PhD., Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně)
 • Diskuze, sdílení zkušeností
 

Akcentovaná témata a problémy:

 • spolupráce paliativních týmů a sociálních služeb (především domovů pro seniory)
 • téma umírání a pomoc rodině v tomto náročném období
 • vztahy v rodině, mezi blízkými, mezigenerační solidarita, podpora rodinných vazeb
 • odlehčení pečujícím, jejich zastupitelnost v případě, že musí na operaci, preventivní prohlídku, do lázní  – zdraví sendvičové generace na úkor péče o blízkého
 • osvěta a informovanost ohledně problémů sendvičové generace
 • potřeba propojování sociálního a zdravotního systému
 • dostupnost sociálních služeb, pokles zájmu o studium sociálních oborů
 • slaďování práce a péče, možnosti home office, zkrácených úvazků, demografický vývoj 
 • síťování a vytvoření platformy sendvičové generace

E-book O sendvičové generaci

Společnost, která ví o existenci sendvičové generace, rozumí jejím potřebám a má fungující nástroje, kterými jí dokáže pomoci. Zároveň si je vědoma toho, že podporou sendvičové generace velmi efektivně pomáhá celé rodině.

Motto Centra pro rodinu a sociální péči zní:

„V této životní fázi je všeho moc.
Nevědět si rady není známka selhání.
Požádat o pomoc je v pořádku.“