Dobré vztahy v rodině: když je o koho se opřít

Rodina a dobré vztahy v rodině, s těmi nejbližšími, byly v rozhovorech se sendviči silné téma. Dá se říct, že rodinná konstelace do značné míry ovlivňuje to, jak zástupci sendvičové generace svou nelehkou situaci zvládají a jak se v ní cítí.

Dobré vztahy v rodině jsou základ

Velkou výhodou samozřejmě je, když jsou vztahy v rodině dobré a rodina drží pohromadě. A to nejen ta nejužší, ale také ta širší. Členové rodiny mohou pomáhat nejen s praktickými úkoly, ale také nabízet psychickou podporu svým příbuzným.

Pokud funguje rozdělení péče mezi ostatní, ať už manžela, děti anebo třeba sourozence, přináší to sendvičové generaci úlevu a povzbuzení. Nejsou na péči sami, má je kdo vystřídat a mají se o koho opřít. Naopak, když rodinné vztahy tolik nefungují, cítí se pečující na vše sami.

Kdo nemá střídače, tak se podle mě sesype a dát se znovu do kupy je problém.

Nezapomínat na partnera

Z rozhovorů také vyplynulo, že jsou pro zástupkyně sendviče velmi důležité vztahy s partnery.

Když pečují společně, o péči se dělí, společně rozhodují a plánují, tak se partner necítí tolik na „druhé koleji“ a partneři mají společný cíl. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že péče o seniory a současně o děti je velká výzva a dá hodně práce, aby se na partnerství nezapomínalo a aby bylo kvalitní. Je málo času na společně prožívaní, aktivity a na to být prostě jen tak spolu.

Rozhovory se sendvičovou generací

Na začátku roku 2021 jsme v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby uskutečnili rozhovory celkem s deseti ženami, které jsou sendvičovou generací. Polostrukturované rozhovory byly nejčastěji vedeny po telefonu. Rodinné uspořádání, ve kterém participantky žily, bylo různorodé. Některé byly vdané, jiné rozvedené. Staraly se o své školou povinné děti a někdy už vypomáhaly i s péčí o svoje vnoučata. Současně pečovaly o své staré rodiče, či rodiče partnera a v jednom případě i svou starší tetu.