Rozhovory se sendvičovou generací

3 příspěvků

Na začátku roku 2021 jsme v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby uskutečnili rozhovory celkem s deseti ženami, které jsou sendvičovou generací. Polostrukturované rozhovory byly nejčastěji vedeny po telefonu. Rodinné uspořádání, ve kterém participantky žily, bylo různorodé. Některé byly vdané, jiné rozvedené. Staraly se o své školou povinné děti a někdy už vypomáhaly i s péčí o svoje vnoučata. Současně pečovaly o své staré rodiče, či rodiče partnera a v jednom případě i svou starší tetu.