Hospodaření s časem: kde vůbec čerpat energii

Starají se o děti, o své staré rodiče, chodí do práce a mají toho zkrátka moc a často netuší, kam dřív skočit.

Zvládnout hospodaření s časem

Čas a hospodaření s časem byl v rozhovorech se ženami sendvičové generace velkým tématem. Jak ho rozdělit? Jak ho získat také pro sebe?

Kolik času věnovat dětem, kolik manželovi, práci a seniorovi? To jsou otázky, které si samy dotazované ženy kladly a na které neznaly odpověď. Často se cítily v časovém presu. Některé z nich se staraly o chod dvou domácností – své a pak i té seniora.

Je hodně důležité zvládnout hospodaření s časem.

 

Nejen málo času pak vede k únavě, stresu a riziku vyhoření

Ptaly jsme se zástupkyň sendviče, kde čerpají energii.

  • Mnohé nabíjí pobyt v přírodě, s přáteli anebo s rodinou.
  • Pro mnohé je důležité zůstat aktivní a moci se nějakým způsobem realizovat.
  • Povzbuzení přináší rovněž humor a nadhled. Některé o něm mluvily jako o poslední záchraně, jiné jako o nezbytném pomocníkovi, který je drží nad vodou.

Pomáhá také to, když mají čas jenom na sebe, a to nejlépe pravidelně. Zde se ale objevuje problém, že bývá těžké sehnat někoho na vystřídání při péči.

Péči je nezbytně nutné rozdělit mezi více osob, jinak to pečující ubije.


Některé ženy přiznávaly, že chtěly vždy všechno zvládnout samy. Péče o seniora však byla s postupem času čím dál tím intenzivnější, a ony samy začaly mít psychické problémy.

Jednoznačně nejtěžší je pro mě v sobě zpracovat, že nemusím úplně všechno zvládnout sama.

Rozhovory se sendvičovou generací

Na začátku roku 2021 jsme v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby uskutečnili rozhovory celkem s deseti ženami, které jsou sendvičovou generací. Polostrukturované rozhovory byly nejčastěji vedeny po telefonu. Rodinné uspořádání, ve kterém participantky žily, bylo různorodé. Některé byly vdané, jiné rozvedené. Staraly se o své školou povinné děti a někdy už vypomáhaly i s péčí o svoje vnoučata. Současně pečovaly o své staré rodiče, či rodiče partnera a v jednom případě i svou starší tetu.