Nejvíc povinností je na mně

Většina péče o seniory probíhá uvnitř rodiny

Nejčastěji pečují samotné respondentky a respondenti, dále se péče dělí mezi jejich partnery a sourozence, případně další příbuzné.

Výsledky dotazníku ukazují, že péči o seniora zastávají z poloviny sami respondenti. Pokud je potřeba, aby seniorovi někdo pomáhal s vyřizováním osobních záležitostí, pomáhají mu respondenti v 59 % případů. Podobné procentuální zastoupení najdeme i v jiných oblastech péče.

Graf: Kdo seniorovi s čím pomáhá?

V dotazníku jsme se zástupců sendvičové generace také ptali, jak jsou spokojeni s takovýmto rozdělením péče. Většina odpovídala, že je velmi spokojena (19 odpovědí) anebo spíše spokojena (37 odpovědí).

Graf: Jak jste spokojeni s rozdělením péče o seniora?

Dotazovaní se mohli také vyjádřit k tomu, co by jim pomohlo, aby byli se současnou situací spokojenější.

Respondenti by ocenili, pokud by se do péče zapojilo více osob. Potřebovali by větší podporu rodiny. V některých případech by situaci ulehčilo, pokud by samotný senior projevil více pochopení.

Někteří respondenti by si také přáli větší kapacitu terénních služeb, a aby šlo jejich využití v případě potřeby flexibilněji plánovat.

Informace o dotazníkovém šetření

Online dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby. Bylo realizované od dubna do srpna 2020.

Dotazník zjišťoval potřeby sendvičové generace. Byl určen pro osoby žijící v Brně, které pečují jednak o své děti mladší 18 let, a jednak nějak pečují i o své staré rodiče, anebo rodiče svého partnera či partnerky a k tomu všemu pracují.

Dotazník vyplnilo celkem 48 respondentů, 45 žen a 3 muži.