Potřebuji vypnout

V našem dotazníkovém šetření jsme mimo jiné zjišťovali, jak často sendvičová generace zažívá únavu, zahlcenost povinnostmi a jiné obtížné situace. A to z toho důvodu, že právě tyto potíže se podílí na zhoršování kvality života sendviče a mohou vést až k úplnému vyhoření.

Respondenti mohli vybírat z pěti možných odpovědí: každý den, několikrát do týdne, několikrát do měsíce, výjimečně a vůbec.

Výsledky zobrazuje graf níže:

Graf: Jak často zažíváte...

Jak získaná data ukazují, respondenti zažívají každý den především velkou zodpovědnost (61 %) a zaneprázdněnost (60 %). Téměř polovina z nich pak zažívá každý den psychickou zátěž (49 %) a zahlcenost povinnostmi (48 %).

Více než tři čtvrtiny jsou alespoň několikrát do týdne unavení a vyčerpání (každý den 35 %, několikrát do týdne 42 %).

Zástupci sendvičové generace také čelí pocitu, že jsou odtrženi od svého vlastního života. Třetina respondentů (34 %) má tento pocit dokonce každý den. A pětina (20 %) ho zažívá několikrát do týdne.

Pozitivním zjištěním je, že dotazovaní zástupci sendvičové generace nejméně zažívají bezmoc a také samotu. Více než polovina z nich odpověděla, že samotu nezažívají vůbec anebo pouze výjimečně (17 % vůbec, 35 % výjimečně). Bezmoc zažívá ještě méně respondentů.

Málo času na všechno

Napříč odpověďmi v dotazníku se objevovalo jedno velké společné téma a to byl nedostatek času. Sendvičová generace má málo času na sebe, na odpočinek, na své děti i na partnera. Nestíhá, musí vše pečlivě plánovat a ani při sebelepším plánování se nemusí podařit vše stihnout. Není se čemu divit, že časová tíseň je pak jednou z věcí, která způsobuje stres. A je to zase dostatek času na sebe, záliby, odpočinek, který pomáhá stres snižovat, ale kterého se respondentům bohužel nedostává.

O problémech s časem, únavou a zavalení starostmi, které sendvičová generace zažívá, se všeobecně ví, není o nové zjištění. Přesto je potřeba o tom nadále mluvit, upozorňovat na to a snažit se pečující podpořit a usnadnit jim jejich nelehkou situaci.

Informace o dotazníkovém šetření

Online dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby. Bylo realizované od dubna do srpna 2020.

Dotazník zjišťoval potřeby sendvičové generace. Byl určen pro osoby žijící v Brně, které pečují jednak o své děti mladší 18 let, a jednak nějak pečují i o své staré rodiče, anebo rodiče svého partnera či partnerky a k tomu všemu pracují.

Dotazník vyplnilo celkem 48 respondentů, 45 žen a 3 muži.