Sociální služby mi vytrhly trn z paty

V dotazníkovém šetření jsme se respondentů ptali, jaké sociální služby anebo pomáhající organizace využívají, když pečují o seniora. Zajímalo nás, co na nich oceňují a co by se podle nich naopak mělo zlepšit.

Nejvíce respondenti využívali dovozu obědů (14 odpovědí) a terénních služeb (11 odpovědí)

Dovážka obědů představuje pro respondenty a seniory, o které pečují, mnoho výhod. Senioři mají zajištěnou pravidelnou a teplou stravu, často si mohou vybrat z více jídel. Pečující ani senioři nemusí nakupovat potraviny na oběd, vařit, a mají více času věnovat se jiným věcem.

Pro kvalitu terénních služeb je důležité, aby se pracovníci, kteří přicházejí za seniorem domů, tolik nestřídali. Jak respondenti, tak senioři, o které pečují, by byli rádi, aby za nimi docházel častěji jeden a ten samý pracovník. Pro některé seniory totiž může být nepříjemné mít doma neznámé lidi a mohou i z tohoto důvodu terénní službu odmítat. Naopak pokud mezi pracovníkem a seniorem vznikne důvěra, je poskytování péče efektivnější.

Respondenti, kteří využívali nějaké sociální služby, byli moc rádi, že na nich neleží všechny starosti, a že mohou jejich část přenechat někomu jinému. Oceňovali, pokud byl přístup pracovníků pozitivní a vstřícný.

Ve službě jde především o pracovníky, jejich lidskou kvalitu, dostatek empatie, a především chuť tuto práci dělat.

Respondentka

Informace o dotazníkovém šetření

Online dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby. Bylo realizované od dubna do srpna 2020.

Dotazník zjišťoval potřeby sendvičové generace. Byl určen pro osoby žijící v Brně, které pečují jednak o své děti mladší 18 let, a jednak nějak pečují i o své staré rodiče, anebo rodiče svého partnera či partnerky a k tomu všemu pracují.

Dotazník vyplnilo celkem 48 respondentů, 45 žen a 3 muži.