Paliativní péče

Pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem (zejména onkologickým pacientům) prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života v řádech týdnů, či měsíců.

Jedná se o péči v domácím prostředí, kdy pracovníci hospice (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní, dobrovolníci) navštěvují pacienta doma. Nutným předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného.

Hospicová péče se snaží o to, aby byla závěrečná část života seniora maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí a byla mu poskytnuta péče jak fyzická, tak psychická (včetně péče duchovní, pokud o ni má zájem). Zároveň poskytuje podporu celé rodině – pomáhá nejenom s péčí o nemocného, ale i s nutnými formalitami, půjčováním pomůcek a poskytuje rodině celkovou podporu (i po úmrtí nemocného).

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Některé služby jsou však hrazeny zvlášť – cca 150 Kč/den.