Centrum paliativní péče

Paliativní péče, domácí hospic, poradna

Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Poliklinika Zahradníkova

770 193 675

poradna

770 196 071

ambulance

771 125 899

žádost o přijetí do péče: Kateřina Münzová — sociální pracovnice

Služby pro pečující

Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Poliklinika Zahradníkova

Pracovní dny 9.00–16.00 hod.

Podpora nemocným a pečujícím, informace o dostupných službách v místě bydliště, psychterapeutické intervence, duchovní služba

770 193 675