Webináře

Zajímá vás problematika sendvičové generace? Chcete zjistit, jaké problémy pečující řeší a kde mohou hledat pomoc? Chtěli byste přinést nové a důležité informace (nejen) vašim zaměstnancům?

Ozvěte se nám. Připravíme pro vás webinář, kde se dozvíte vše potřebné.

+420 604 320 476

S čím vám webináře mohou pomoci

Představení fenoménu

 • kdo patří do sendvičové generace
 • jak se staneme sendvičovou generací

Problémy a potřeby

 • překážky znesnadňující péči
 • pod tíhou mnoha povinností
 • právo na svůj vlastní život
 • naučit se říkat ne
 • nastavit si hranice
 • emoce jsou normální a prožívat je není sobecké
 • syndrom vyhoření
 • nikdo není dokonalý
 • mít se o koho opřít
 • zavedená pravidla fungují

Kde hledat pomoc a podporu

 • úřad práce, odbory MČ
 • odborné sociální poradenství
 • praktický lékař, lékař specialista
 • sociální služby
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
 • domácí zdravotní péče
 • seniorská obálka
 • krizové linky pro seniory
 • poradenství pro pečující
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »