Brno-venkov: Osobní asistence

Osobní asistence nabízí pomoc klientovi v místě a čase, který si sám určí. Na rozdíl od pečovatelské služby je s klientem tam, kde je potřeba (doma, ale i na chalupě, při pohybu venku, doprovodí na úřad apod.). Služba není časově omezená a bývá zvykem, že na jednoho uživatele připadá jeden osobní asistent, který může trávit se seniorem celý den.

Rozsah a typ pomoci je na individuální dohodě. Asistent může pomáhat při zvládání běžných denních činností – pomoc s hygienou, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ale i s kontaktem se společností – vyřizování osobních záležitostí, doprovázení na úřady, k lékaři, trávení volného času. Asistent nedělá věci za vás, dělá je s vámi.

Osobní asistence se využívá, když je větší potřeba péče a asistent tráví s klientem více času.

Tato služba bývá obvykle méně dostupná než pečovatelská služba a u seniorů není tolik využívána (převažují lidé se zdravotním postižením). Můžete se však na ni zkusit obrátit, pokud potřebujete něco, co pečovatelská služba neposkytuje nebo pokud je pečovatelská služba příliš vytížená a její kapacita nestačí.

Cena se pohybuje kolem 100–130 Kč za hodinu.
Lze ji hradit z příspěvku na péči.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »