Břeclav: Denní stacionáře/centra denních služeb

V obou případech se jedná o podobnou denní službu pro seniory, kteří již nezvládnou být přes den sami doma.

Senioři mohou navštěvovat službu zpravidla v pracovní dny v rámci otevíracích hodin a pak se vrátí domů. Tyto služby jsou proto určeny pro ty seniory, kteří jsou ještě alespoň částečně pohybliví a jsou schopni přepravy.

Cílem služby je umožnit klientům, aby prožili den plnohodnotně, zapojili se například do nabízených aktivit (trénování paměti, rehabilitace a další výchovné, vzdělávací, aktivizační, sociálně terapeutické činnosti) a byly v prostředí, které je uzpůsobené jejich potřebám. Ačkoli se v mnoha ohledech a v náplni prolínají a nabízejí podobné služby, liší se ve frekvenci docházky a v podmínkách využívání služby. Do stacionáře na rozdíl od centra denních služeb dochází klient pravidelně.

V případě volné kapacity nabízí i přepravu seniorů z/do zařízení.

Cena se odvíjí od toho, kolik péče senior potřebuje a kolik dní v centru stráví. Každé zařízení má svůj vlastní ceník. Cenu lze hradit z příspěvku na péči.

Zatím žádný poskytovatel.