Břeclav: Domácí zdravotní péče (ošetřovatelská služba)

Jedná se o domácí péči, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry. Ty za klientem přijdou domů a mohou podle potřeb ošetřovat proleženiny, aplikovat inzulín, podávat léky, ošetřovat rány, nacvičovat chůzi s chodítkem či berlemi, cévkovat, odebírat vzorky pro vyšetření apod.

Poskytuje se nepřetržitě sedm dní v týdnu a často bývá kombinována s pečovatelskou službou.

O nároku na poskytování domácí ošetřovatelské péče rozhoduje ošetřující lékař, který zohlední zdravotní stav seniora a možnosti péče, které má k dispozici. Většinou ji ordinuje u osob s akutním nebo chronickým onemocněním (často po propuštění z nemocnice domů nebo při těžší nemoci), případně jako hospicovou zdravotní péči.

Pokud je služba ordinována lékařem, je poskytována zdarma, respektive je hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud ne, pohybuje se kolem 130–200 Kč za hodinu.