Břeclav: Domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou celoroční pobytovou službou, která je určena pro ty seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat doma, protože jim již nestačí péče rodiny ani terénní služby.

Poskytují seniorům komplexní péči (stravu, úklid, praní, žehlení atd.) a pomoc při všech denních úkonech (hygiena, oblékání, stolování apod.), péči zdravotních sester a rehabilitaci. Jsou zde také zajištěny tzv. aktivizační služby (trénování paměti, výtvarné aktivity apod.).

Hlavním cílem těchto domovů je vytvořit klientům příjemné a důstojné prostředí pro aktivní život ve stáří. Snaží se uchovat klientům dosavadní schopnosti a původní životní styl v co nejvyšší míře.

Tyto domovy většinou přijímají seniory od 60-65 let, kteří již nejsou soběstační. Již se ani „do pořadníku“ nepřijímají soběstační senioři, ale žádosti se přijímají pouze od osob závislých na péči.

Cena za bydlení a stravu za celý měsíc se pohybuje kolem 11 tisíc Kč a domovu náleží také příspěvek na péči v plné výši. Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

O pobytových službách jsme si také povídali v jednom našich podcastů o sendvičové generaci: 

Kdy využít pobytových služeb pro seniory a jak je vybírat