Hodonín: Pečovatelské služby

Pečovatelská služba přijede k seniorovi domů a pomáhá s různými činnostmi podle individuálních potřeb – sami si vyberete a nasmlouváte o co máte zájem. Může pomoci s běžnými denními činnostmi – hygiena; dovoz jídla nebo pomoc při jeho přípravě; pomoc s běžnými pracemi k udržování domácnosti – obstarávaní nákupů, praní prádla; zajišťování podání léků; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc s vyřizováním záležitostí, psaní dopisů apod.) a provádění dohledu. Nabízí také trénování paměti.

Služba se poskytuje v předem vymezeném čase, pečovatelky se mohou střídat.

Cena se pohybuje kolem 120–130 Kč za hodinu.
Lze ji hradit z příspěvku na péči.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »