Vyškov: Domovy se zvláštním režimem

Podobně jako u domova pro seniory se jedná o celoroční pobytovou službu, která je určena pro ty seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat doma, protože jim již nestačí péče rodiny ani terénní služby.

Liší se však v tom, že je určen pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění syndromem demence, Alzheimerovou chorobou, popř. jiné stabilizované duševní poruchy, či závislosti na návykových látkách. Personál by měl být speciálně vyškolen pro práci s těmito klienty.

Základní poskytované služby jsou stejné jako u domova pro seniory (ubytování, strava, pomoc při všech denních úkonech apod.). Režim v těchto zařízeních je však přizpůsoben specifickým potřebám těchto klientů (z důvodu bezpečnosti může mít domov např. uzavřené oddělení, které nemohou klienti samostatně opustit, je nabízený jiný druh aktivit, provádí se větší dohled).

Cena za bydlení a stravu za celý měsíc se pohybuje kolem 11 tisíc Kč a domovu náleží také příspěvek na péči v plné výši. Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato služba není vázána na trvalé bydliště.