Vyškov: Hospic, paliativní péče

Pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem (zejména onkologickým pacientům) prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života v řádech týdnů, či měsíců. A  zmírňuje diskomfort spojený s nemocí.

Jedná se buď o péči v domácím prostředí, kdy pracovníci hospice (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní, dobrovolníci) navštěvují pacienta doma. Nutným předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného. V tomto případě mluvíme o domácím hospici.

Anebo o péči v pobytovém zařízení, kde se o nemocného stará multidisciplinární tým. Jedná se o lůžkový hospic.

Hospicová péče se snaží o to, aby byla závěrečná část života seniora maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí a byla mu poskytnuta péče jak fyzická, tak psychická (včetně péče duchovní, pokud o ni má zájem). Zároveň poskytuje podporu celé rodině – pomáhá nejenom s péčí o nemocného, ale i s nutnými formalitami, půjčováním pomůcek a poskytuje rodině celkovou podporu (i po úmrtí nemocného).

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Některé služby jsou však hrazeny zvlášť – cca 150 Kč/den.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »