Vyškov: Odlehčovací služby

Existuje terénní odlehčovací služba a pobytová odlehčovací služba

Domácí odlehčovací služba nabízí pomoc seniorovi v jeho domácnosti v čase, který si sám určí (může i několikrát za den). Na rozdíl od terénní pečovatelské služby je předpoklad, že pracovník odlehčovací služby tráví více času při poskytování péče jednomu klientovi (ne však v tak vysokém rozsahu jako u osobní asistence), navíc může působit i v aktivizaci seniorů a trávit s ním čas i venku.

Pobytová odlehčovací služba je pobytovou službu s komplexní péčí, která je ale časově omezena (většinou od 1 týdne do max. 3 měsíce). Je zaměřena na ty seniory, kterým jinak zajišťuje podporu a péči rodina, ale po přechodnou dobu tuto podporu není schopna zajistit (např. v době dovolené, nemoci, rekonstrukce bytu).