Znojmo: Domy s pečovatelskou službou

Jsou označovány také jako domy s byty zvláštního určení. Nejedná se o zvláštní typ sociální služby. Jsou to vlastně byty pro seniory s možností využití pečovatelské služby (např. pro pomoc s hygienou, úklidem, dovážkou jídla), která ale není dostupná stále. Služba funguje v občasném režimu nastaveném dle dohody seniora a poskytovatele.

Byty jsou určeny pro ty seniory, kteří nepotřebují komplexní péči a jsou ještě relativně soběstační. Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku.

Byty jsou ve vlastnictví města Brna a jsou přednostně určeny pro jeho obyvatele. Výběr a posuzování žadatelů provádí odborná komise sociálního odboru příslušné městské části na základě sociálního šetření, lékařské zprávy, pořadníku a individuálního posouzení situace. Může doporučit přidělení bytu, ve věci následně rozhodne Magistrát města Brna, bytový odbor.

Podmínkou je, že žadatel je poživatelem starobního či invalidního důchodu třetího stupně a není v ČR vlastníkem bytu ani bytového domu (ani jeho manžel/ka), případně musí prokázat, že jej nemůže z vážných důvodů užívat. Žádost o byt zvláštního určení se podává na bytový odbor MMB.

Platí se zvlášť za nájem, zálohy za služby a péče dle domluvených služeb. Hodinová sazba pečovatelské služby je 120–130 Kč za hodinu. Pečovatelskou službu lze hradit z příspěvku na péči.