Znojmo: Hospic, paliativní péče

Pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem (zejména onkologickým pacientům) prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života v řádech týdnů, či měsíců. A  zmírňuje diskomfort spojený s nemocí.

Jedná se buď o péči v domácím prostředí, kdy pracovníci hospice (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní, dobrovolníci) navštěvují pacienta doma. Nutným předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného. V tomto případě mluvíme o domácím hospici.

Anebo o péči v pobytovém zařízení, kde se o nemocného stará multidisciplinární tým. Jedná se o lůžkový hospic.

Hospicová péče se snaží o to, aby byla závěrečná část života seniora maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí a byla mu poskytnuta péče jak fyzická, tak psychická (včetně péče duchovní, pokud o ni má zájem). Zároveň poskytuje podporu celé rodině – pomáhá nejenom s péčí o nemocného, ale i s nutnými formalitami, půjčováním pomůcek a poskytuje rodině celkovou podporu (i po úmrtí nemocného).

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Některé služby jsou však hrazeny zvlášť – cca 150 Kč/den.