Aktivizace seniorů: trávení volného času a předcházení samotě

V průběhu života biologicky stárneme a dochází k mnoha změnám. Změny nejsou pouze fyzické, ale také psychické a sociální.1 Jednou z významných sociálních změn je odchod do důchodu, se kterým se mění sociální status člověka.

Odchod do důchodu je velký zlom

Odchod z práce s sebou přináší také změnu denního režimu. Člověk má více volného času, ale často tím ztrácí dřívější strukturu dne. Vyvstávají pak otázky, co s nově nabytým časem.

Zároveň člověk přichází o pracovní vazby a kolektiv. Kontakty s okolím se celkově snižují a narůstá tím riziko sociální izolovanosti a samoty. Pocity osamělosti vyvolává také ztráta partnera, zhoršující se zdraví anebo nedostatek financí.2 

A samota je něco, čeho se senioři velmi obávají.3 Osamělý člověk se nemá s kým podělit o své myšlenky. Chybí mu parťák při provozování různých aktivit. Anebo cítí nedostatek lásky a porozumění.4 Seniorovi mohou scházet jak velmi blízcí lidé, se kterými bude sdílet své pocity, tak známí a kamarádi, se kterými může něco společně podnikat.

Často se stává, že jediným společníkem a pojítkem seniora se společností je pouze pečující. To může ve svém důsledku být těžké jak pro pečujícího, který si nemůže dovolit „vynechat“, tak pro seniora, který je odkázaný pouze na jeden sociální kontakt.

Aktivizace seniorů: co si pod tím představit?

Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je, aby senior začal více navazovat kontakty a trávil smysluplně svůj volný čas. Věnoval se koníčkům a zálibám. Byl v kontaktu se svými vrstevníky, navazoval nová přátelství anebo se pokusil udržet ty stávající.

Tyto potřeby pomáhají naplňovat například aktivizační služby určené seniorům. V rámci sociálních služeb existují – sociálně aktivizační služby pro seniory, které se řídí zákonem o sociálních službách. Mohou být ambulantní anebo terénní. Jejich cílem je rozvíjet a udržovat schopnosti seniora. Ať už se jedná o komunikaci, pohyb anebo myšlení. Podporují soběstačnost seniora a jeho zapojení do společnosti. Nabízejí vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity. Jsou poskytovány bezplatně.

Mimo sociálních služeb lze využít i dalších možností aktivizace seniorů. Jedná se o činnost spolků, organizací a klubů seniorů, které mohou pořádat výlety, cvičení, setkávání, vzdělávání, procvičování paměti apod.

Aktivizace je důležitá nejen pro stále činorodé jedince, ale také pro ty méně aktivní. Výsledky neurobiologických výzkumů dokazují, že se neurony zmenšují především při chybějící stimulaci a neaktivitě jedince.5 Jakákoliv aktivita ovlivňuje fyzické a psychické funkce v těle, odstraňuje napětí, pomáhá zbavovat se stresu a strachu. Může poskytnout prostor pro sebevyjádření a odreagování.

1 Pacovský, V. 1994. Geriatrická diagnostika. Praha: Scienta Medica.
2 Smith, J. M.2012. „Loneliness in Older Adults: An Embodied Experience.“ Journal of Gerontological Nursing 38/2012, č. 8, 45-53.
3 www.i60.cz/clanek/detail/14992/samoty-se-bojime-vice-nez-smrti
4 MURPHY, F. 2006. „Loneliness: a challenge for nurses caring for older people.“ Gerontological care and practice. 18/2006, č. 5, 22-25.
5 Kozáková, Z., Müller, O. 2006. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

Skupinová aktivizační služba pro seniory

Aktivizaci seniorů poskytujeme přímo v CRSP.