Diecézní charita Brno

Domácí zdravotní péče – ošetřovatelská služba

Žižkova 504/3, 602 00 Brno
545 230 467
730 181 178

Terénní pečovatelská služba –
Charitní pečovatelská služba sv. Rity

Žižkova 504/3, 602 00 Brno
545 230 178
731 646 870

Odborné sociální poradenství –
CELSUZ

Bratislavská 775/58, Brno
538 700 941
731 403 107

Paliativní péče –
Domácí hospic sv. Lucie

třída Kpt.Jaroše 9, 602 00 Brno

Domácí hospic sv. Lucie dočasně pozastavil svou činnost z provozních důvodů. Paliativní péči o nevyléčitelně nemocné pacienty převzaly sestřičky Domácí zdravotní péče (DZP).