Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno

Terénní pečovatelská služba –
Charitní pečovatelská služba sv. Rity

Žižkova 504/3, 602 00 Brno
545 230 178
731 646 870

Domácí zdravotní péče – ošetřovatelská služba

Žižkova 504/3, 602 00 Brno
545 230 467
730 181 178

Domov se zvláštním režimem –
Domov pokojného stáří Kamenná Brno

Kamenná 204/29, Brno
543 212 845
543 213 266

Bydlení pro seniory –
Chráněné bydlení sv. Anežky

Žižkova 3, Brno
739 389 281