Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno

Terénní pečovatelská služba –
Charitní pečovatelská služba sv. Rity

Žižkova 504/3, 602 00 Brno
545 230 178
731 646 870

Domácí zdravotní péče – ošetřovatelská služba

Žižkova 504/3, 602 00 Brno
545 230 467
730 181 178

Paliativní péče –
Domácí hospic sv. Lucie

třída Kpt.Jaroše 9, 602 00 Brno

Domácí hospic sv. Lucie dočasně pozastavil svou činnost z provozních důvodů. Paliativní péči o nevyléčitelně nemocné pacienty převzaly sestřičky Domácí zdravotní péče (DZP).

Domov se zvláštním režimem –
Domov pokojného stáří Kamenná Brno

Kamenná 204/29, Brno
543 212 845
543 213 266

Bydlení pro seniory –
Chráněné bydlení sv. Anežky

Žižkova 3, Brno
739 389 281
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »