Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek, jehož posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s náhlou potřebou poskytovat celodenní péči blízkému po hospitalizaci.

Ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost, a to ani malého rozsahu s příjmem do 3 000 Kč, ani činnost na DPP s odměnou do 10 000 Kč.

Oproti krátkodobému ošetřovnému náleží dlouhodobé ošetřovné rovněž OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění.

Více informací na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/pecujme-o-sve-blizke-dlouhodobe-osetrovne

Ombudsman – Dlouhodobé ošetřovné

Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Česká správa sociálního zabezpečení