Důchody

Český důchodový systém rozlišuje čtyři typy důchodů: starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí.

  • Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky, a to dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění.
  • Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu. Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity.
  • Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelé osobě (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní).
  • Sirotek, je-li nezaopatřeným dítětem, má vždy nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli/pečovateli), který pobíral starobní nebo invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Důchodovou agendu vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Více informací na:

https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod

Ombudsman – Důchody

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Veveří 5, Brno
950 197 111