Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Domácí zdravotní péče – ošetřovatelská služba

Pekařská 664/53, Brno
543 184 095
607 834 877

Domácí hospic/ambulance paliativní péče

Pekařská 664/53, Brno
543183565
543183568

Dopravní zdravotní služba - objednání sanitky

Pokud zdravotní stav seniora neumožňuje dojet k lékaři MHD, můžete využít dopravu sanitním vozem (dopraví zdravotní služba)
Pekařská 664/53, Brno
543 187 777, 738 657 777

Pacient musí mít lékařem vydaný „Příkaz ke zdravotnímu transportu“, pak je dopravní zdravotní služba hrazena pojišťovnou. Sanitní vůz si lze také objednat i jako samoplátce.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pekařská 664/53, Brno
543 184 095
607 834 877