Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Paliativní péče, lůžkový hospic

Kamenná 207/36, Brno
543 421 494
773 499 943

Domácí hospic

Kamenná 207/36, Brno
739 125 525

sociální pracovník

Terénní odlehčovací služba

Kamenná 207/36, Brno
737 073 906

Pracovní dny 8.00–16.00 hod.

Pobytová odlehčovací služba

Kamenná 207/36, Brno
731 444 959

Pracovní dny 7.00–15.30 hod.

Odborné sociální poradenství

Kamenná 207/36, Brno
731 444 959
777 883 639
703 167 368
739 125 525
730 895 535
vosmerova@hospicbrno.cz, przybylska@hospic.cz, kytnerova@hospicbrno.cz, vlkojan@hospicbrno.cz, wilczkova@hospic.cz, horakova@hospicbrno.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kamenná 207/36, Brno
735 716 997
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »