Iniciativa NA ROVINU: duševní onemocnění není žádné stigma

Každý z nás může denně na vlastní kůži pociťovat, že fyzické a duševní zdraví od sebe nelze oddělit. Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické, často jde jedno s druhým ruku v ruce. Prozatím je ale bohužel ve společnosti často opomíjeným tématem.

Projekt iniciativy NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním.

Duševní zdraví se týká nás všech. Všichni ho můžeme rozvíjet a všichni o něj můžeme přijít.

Národní portál psychiatrické péče

Pomoc můžete hledat také na Národním portálu psychiatrické péče

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »