Iniciativa NA ROVINU: duševní onemocnění není žádné stigma

Každý z nás může denně na vlastní kůži pociťovat, že fyzické a duševní zdraví od sebe nelze oddělit. Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické, často jde jedno s druhým ruku v ruce. Prozatím je ale bohužel ve společnosti často opomíjeným tématem.

Projekt iniciativy NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním.

Duševní zdraví se týká nás všech. Všichni ho můžeme rozvíjet a všichni o něj můžeme přijít.

Národní portál psychiatrické péče

Pomoc můžete hledat také na Národním portálu psychiatrické péče