Jak vypadá práce rodinného průvodce péčí o seniory

Přinášíme vám rozhovor z našeho podcastu o sendvičové generaci, tentokrát na téma „Jak vypadá práce rodinného průvodce péčí o seniory.“

Z podcastu o sendvičové generaci | Díl . 20

Host: Jitka Zachariášová

20. díl podcastu o sendvičové generaci: Jak vypadá práce rodinného průvodce péčí o seniory?

Jitka Zachariášová, ředitelka  A DOMA

Co nabízí středisko pro pečující v A DOMA?

Je to místo, kde naleznou pomoc všichni, kdo pečují o své blízké. Vzniklo na základě mnohaletých zkušeností, kdy jsme zjišťovali, co pečující skutečně potřebují a současný systém jim neposkytuje.

S prvními evropskými projekty na podporu neformálně pečujících již v roce 2015 organizace A DOMA z. s. testovala metodu Rodinného průvodce. Ten společně s pomocí multidisciplinárního týmu nejen pečujícím radí, ale skutečně se podílí na řešení jednotlivých kroků.

Jaká je role rodinného průvodce?

Je tím nejdůležitějším článkem a tato metoda Rodinného průvodce má i ochrannou známku. Je to člověk, který se umí vcítit do potřeb pečujících i celé rodiny a dlouhodobě pomáhá nalézt řešení při péči o blízké. Pracuje metodou analyzování, mentorování, koučování až po odpojení.

Při rozhovoru Rodinný průvodce rozkrývá situaci pečujících a identifikuje problematické oblasti. Je to formou „volného“ rozhovoru, který je základem pro úspěšnou práci. Je potřeba, aby daný odborník měl alespoň 20-30 % dovedností multidisciplinárního týmu. Klade to na jeho pracovní náplň velké znalostní předpoklady. Pro příklad uvedu, že jeho důležitou dovedností je „umět číst“ v lékařských zprávách. Společně s pečujícím si ověřuje, že navrhnuté kroky k řešení chce pečující realizovat a vypracuje Plán podpory. Zde další odborníci z multidisciplinárního týmu poskytují pomoc pečujícímu. Rodinný průvodce dále spolupracuje nejen s pečujícím, ale také s multidisciplinárním týmem, který zde intervenoval. Rodinný průvodce pak získává od těchto odborníků i zpětnou vazbu, aby mohl sledovat, jak se daří plán plnit.

Jak dlouho může spolupráce trvat?

Záleží vždy na okolnostech, které pečující řeší. Ve většině případů se nejedná o jednorázové setkání, ale s pečujícími je Rodinný průvodce v průběžném kontaktu podle jeho potřeb několik měsíců či roků. Proto hovoříme o tom, že je důležité se vcítit do pečujícího a dlouhodobě pomáhat najít řešení jeho  situace.

Kdo další, kromě rodinného průvodce, je členem vašeho týmu?

V současné době je multidisciplinární tým velice široký a každý odborník zde má nezastupitelnou pozici. V současné době tým dále rozšiřujeme, tak jak vznikají nové potřeby pečujících.

Každá podpora je pro pečující přínosná. Za všechny mohu krátce uvést odborníky, protože jejich detailní představení by vydalo na samostatný článek.

Můžeme Vás seznámit například s právní podporu. Zde nejvíce řešíme institut právních jednání opečovávaného, co vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je schopen řešit plnou mocí, pomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžným prohlášením nebo opatrovnictvím bez omezení nebo s omezením svéprávnosti. Tento odborník doporučí, co je pro současnou chvíli nejlepší zvolit a následně připraví návrh. Nebo se často připravují odvolání při Příspěvku na péči. Zde rozporujeme na základě lékařských zpráv jednotlivé neuznané aktivity. Je to jen příklad, ale záběr je mnohem širší v dalších právních otázkách.

Dalším významným odborníkem je ergoterapeut. Přichází do domácnosti, aby zhodnotil prostředí z hlediska sebeobsluhy a soběstačnosti opečovávaného. Doporučí, jak upravit domácnost. Může rodině poradit, jaké pomůcky by jim usnadnily manipulaci, jak s nimi zacházet, kde a jak je získat. Zjišťuje, co opečovávaný zvládne a nezvládne a výsledky těchto funkčních testů se mohou doložit při žádosti o Příspěvek na péči.

Dále s námi pracuje klinický farmaceut. Není to pracovník lékárny, ale má další nadstavbové vzdělání. V České republice jich cca 250 a působí hlavně při nemocnicích. Na základě laboratorních výsledků a diagnózy řeší úpravu léků a jejich dávkování. Pečující pak mají k dispozici zprávu, kterou mohou předložit praktickému nebo odbornému lékaři. Senioři často užívají velké množství léků a klinický farmaceut zjistí, že se některé zbytečně duplikují, nebo už tam třeba ani nemusí být, případně že by bylo dobré jiné léky přidat.

S kým dalším se mohou klienti potkat?

Pracuje u nás trenér paměti. Většina opečovávaných jsou senioři a velké procento z nich má nejenom kognitivní deficit, ale i různé typy demence. Trenér paměti učí blízké, jak seniora aktivizovat. Nejdříve zhodnotí současný stav, identifikuje, jestli je problematická paměť, slovní zásoba apod. A na základě toho připraví strukturu výuky, kterou může praktikovat jak pečující, tak třeba i zaměstnanci sociálních služeb, kteří za klientem dochází.

Jak vypadá takový trénink paměti?

Vychází se z toho, co u člověka zůstalo z kognice zachováno, a to se trénováním efektivně posiluje. To, co zmizelo, to už posílit nedokážeme. Je potřeba, aby cvičení bylo pro opečovávaného zábavné, pozitivní a přinášelo zlepšení. Protože když bychom tréninkem poukazovali na to, co mu nejde, tak by pro něj byl demotivující.

Co dalšího pečujícím a jejich blízkým nabízíte?

Naše pomoc je velice kompletní a nelze opomenout další odborníky jako je sociální pracovnice, která se věnuje sociálním dávkám, jak se připravit na šetření z Úřadu práce, jaké podklady je potřeba si dopředu připravit či jak sestavit Personální a Finanční plán péče pro péči v domácím prostředí.

Nezastupitelné místo má fyzioterapeut, nutriční terapeut. Tito odborníci poradí pečujícím, jak mají pečovat nejen o opečovávaného, ale věnovat pozornost i sami sobě. Často je toto téma zpočátku pro pečující nezajímavé, protože upřednostňují opečovávaného před svými potřebami. Tuto problematiku s nimi řeší Rodinný průvodce v Plánu života ve zdraví pro pečující, kde se podrobně věnuje rodinné anamnéze z hlediska onemocnění jejich rodičů i jich samotných. Péči o zdraví pečujících je také jedním ze základních kamenů, aby péče v domácím prostředí mohla kvalitně a udržitelně probíhat.

Dále máme v týmu mediátora nabízejícího mediační poradenství. V rodinách se třeba mezi sourozenci často řeší, jestli umístit rodiče do pobytového zařízení nebo kdo a jakou péči mu poskytne. Mediátor, jako nezúčastněná osoba, může rodině pomoci v komunikaci. Mezi další naše odborníky patří psychoterapeut, který může řešit relaxační techniky nebo nastavování hranic. A v poslední řadě máme tzv. konzultanta pro sladění, který pomáhá například s vyhledáváním sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, odnáší věci na soud a je to tzv. „dotahovač“.

Máte k dispozici velké množství odborníků. Ukazuje to, kolik je za péči o blízké práce a kolik je potřeba mít znalostí. To přece nemůžeme po jednom člověku chtít, aby vše zvládl sám.

Péče obnáší nejen doprovod na vyšetření, jednání na úřadech a vyřizování různých dávek, ale také koordinaci a vyhledávání služeb /osobní asistence, fyzioterapie atd./péče o domácnost opečovávaného až po přímou péči o opečovávaného.

Proto vznikl tento model podpory pečujícím, kdy Rodinný průvodce a multidisciplinární tým jim skutečně pomáhají.

Jakou máte kapacitu?

Vzniklo Středisko pro pečující, které má několik projektů, které jsou různě financovány. Působíme v Praze, ale některé případy můžeme řešit i celorepublikově za pomoci online prostředí. Určitě se nám mohou ozvat lidé odkudkoli, my se jich ujmeme a zhodnotíme, jak a s čím jim můžeme pomoc nebo je nasměrujeme na pomoc v dané lokalitě.

Kontaktovat nás mohou na www.a-doma.cz , email info@a-doma nebo tel. čísle 733 194 9